kirantoni

Fiecare vin este unic, cum sunt unici și oamenii care îl creează.

Firma KIRANTONI SRL oferă consultanță, cu privire la toate aspectele legate de vinificație în țările în care se produce vinul: clienții noștri sunt vinării din Moldova, Azerbaidjan, Belarus, Rusia, Uzbekistan și Ucraina.

Consultările profesionale ale specialiștilor-oenologi se bazează pe abordări personalizate față de fiecare vinărie și includ sprijin tehnologic și căutarea de tehnologii adaptate acestei produceri, care permit controlul deplin al tuturor etapelor procesului vinicol, începând de la culesul strugurilor și terminând cu îmbutelierea produsului finit.

La dispoziția dvs. este abilitatea noastră de a dezvolta acele sisteme și procese, care elimină sau reduc defectele și îmbunătățesc caracteristicile unice ale vinurilor dvs. Suntem capabili să oferim o gamă largă de soluții, ca răspuns la orice situație, care apare în practică , pentru a obține rezultatele de calitate dorite.

 

Suportul tehnologic se desfășoară în etape:

I. Etapa - înainte de recoltarea strugurilor și în timpul recoltării strugurilor;
II. Etapa - prelucrarea strugurilor și obținerea de materiale vitivinicole;
- depozitarea materialelor vitivinicole și prepararea amestecurilor;
III. Etapa - prelucrarea, stabilizarea și prepararea vinurilor pentru îmbuteliere;
IV. Etapa - îmbutelierii și expedierea vinului.

I. Etapa

Cu 2 săptămâni înainte de începerea recoltei de struguri - Pregătirea recoltei de struguri:

• Evaluarea parcelelor viticole
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem de control al calității strugurilor
• Consultări privind pregătirea uzinei de procesare
• Consiliere privind planul de igienă și igienizare

 

II. Etapa

  • Suport tehnologic în timpul procesării strugurilor:
  • Supravegherea vinului în timpul depozitării
  • Prepararea cupajurilor finale

Prezența constantă a specialiștilor companiei KIRANTONI SRL in timpul procesării strugurilor:

• Urmărirea și monitorizarea procesării strugurilor
• Limpezirea mustului
• Controlul fermentației alcoolice
• Controlul proceselor de macerare
• Consultări privind vinificația
• Controlul fermentației malolactice

 În timpul cupajării vinurilor:
• compilarea cupajurilor în conformitate cu specificația tehnică și profilul organoleptic al produsului finit, utilizând baza de date a companiei KIRANTONI SRL.


III. Etapa

Alegeerea tratamentelor de stabilizare

• Selectarea tratamentelor adaptate pentru limpezire
• Selectarea și controlul procesului de filtrare
• Selectarea și controlul stabilității fizico-chimice
• Teste și analize
• Controlul stabilității microbiologice


IV Etapa

Controlul calității în timpul expedierii materialelor vitivinicole

• Controlul calității vinului în timpul îmbutelierii
• Selectare și controlul calității vinului înainte de expediere
• Selectarea și controlul calității vinurilor din vehicul
• Controlul sanitar și igienic al vehiculului