DE EVO, Distilator-extractor Automat

Instrument e proiectat pentru distilarea cu vapori a alcoolului și extracția cu vapori a acizilor volatili sau sorbic.

Aparat de extracție SO2 liber și total prin oxidare- aspirare, conform metodei oficiale OIV / CE.

Metoda de aspirație-oxidare în conformitate cu metoda oficială OIV / CE