CRIOCHECK  determina simplă și rapidă a  stabilității tartrice prin măsurarea conductivității electrochimice în condiții diferite.