BALANȚĂ DE PRECIZIE LABORATOR

Acest cântar serveşte pentru determinarea greutăţii bunurilor. El este prevăzut pentru a fi folosit drept „cântar ne-automat”, ceea ce înseamnă că bunul de cântărit trebuie aşezat manual, cu grijă, în centrul plăcii cântarului. După ce pe ecran apare o valoare stabilă veţi putea citi greutatea bunului cântărit

Cântarul este astfel construit încât să obţină rezultate fiabile la măsurători în condiţiile de utilizare corespunzătoare.

Veţi obţine rezultate exacte şi rapide dacă selectaţi locul potrivit pentru plasarea cântarului

Cântărirea contabilității GLP / ISO, reglarea greutăților etc. cu data, ora și numărul de identificare numai în combinație cu imprimanta KERN. Ideal pentru monitorizarea și documentarea proceselor și în conformitate cu sistemul dvs. de management al calității

FUNCŢIA PRE-TARA
Această funcţie stochează greutatea unui recipient TARA. Cântarul va lucra cu valoarea TARA stocată, chiar şi după oprirea/pornirea acestuia

CÂNTĂRIREA PLUS/MINUS
De ex. pentru controlul greutăţii bucăţilor, control de calitate etc
Folosind acelaşi procedeu pot fi realizate colete de aceeaşi greutate în funcţie de greutatea ţintă

NUMĂRAREA BUCĂŢILOR
Cu această funcţie puteţi număra bucăţi într-un recipient sau bucăţile scoase dintr-un recipient. Pentru a putea număra un număr mai mare de bucăţi trebuie să determinaţi greutatea medie pro bucată folosind o cantitate mică (număr de referinţă bucăţi).
Cu cât acest număr de referinţă bucăţi este mai mare cu atât mai mare precizia. Valoarea de referinţă trebuie selectată diferit în funcţie de bucăţile contorizate.
Cu cât este mai mare numărul de referinţă bucăţi cu atât mai precisă va fi contorizarea bucăţi

FUNCŢIA TARA
Recipientele TARA pot fi folosite şi în cazul funcţiei contorizare

CÂNTĂRIRI TOTAL NET
O funcţie utilă atunci când se cântăresc într-un recipient TARA mai multe componente dintr-un amestec, iar la final este nevoie de valoarea componentelor cântărite pentru controlul sumei totale (total net, adică fără greutatea recipientului TARA).

DETERMINAREA PROCENTAJULUI
Funcţia permite afişarea greutăţii în procente, în funcţie de greutatea de referinţă, care corespunde la 100%.

DOZARE ŞI ZERO-TRACKING
Auto-zero permite funcţie TARA automată pentru oscilaţii mici de greutate.
Dacă la bunul măsurat sunt adăugate sau extrase mici cantităţi se pot obţine rezultate eronate datorită funcţiei „compensare stabilitate”. (Ex: scurgerea lentă a lichidelor dintr-un recipient aşezat pe cântar).
În cazul dozării cu deviaţii mici de greutate recomandăm dezactivarea acestei funcţii.
Cu zero-tracking dezactivat afişarea pe cântar nu mai este stabilă.

SELECTARE GREUTATE DE AJUSTARE
În cazul seriei KERN PCB greutatea de ajustare poate fi selectată din patru sau cinci valori nominale date (în funcţie de model). Pentru a obţine rezultate măsurate optime recomandăm selecţia unei valori nominale cât mai mari. De asemenea puteţi folosi şi alte greutăţi de ajustare de la KERN
ILUMINARE DE FUNDAL ECRAN
DISPLAY
• Ecran LCD retroiluminat cu înălțimea cifrei: 15 mm

FUNCŢIA CÂNTĂRIRE ANIMALE
În cadrul acestei funcţii cântarul determină valoarea medie a rezultatelor măsurate într-o anumită perioadă de timp

RESTAURAREA SETĂRILOR DIN FABRICAŢIE

PARAMETRI INTERFAŢĂ
Ieşirea datelor se face prin interfaţa RS 232 C.

GENERALITĂŢI
Condiţia de bază pentru transfer de date între cântar şi un aparat periferic (PC, printer) este ca cele două aparate să fie setate la acelaşi parametru interfaţă (de ex. rată Baud, modul transfer etc.).

IMPRIMARE
Cu această funcţie selectaţi datele ce trebuie trimise prin interfaţa RS232C (nu este valabilă pentru modul transfer date BAPr).

IEŞIRE DATE RS 232 C

IMPRIMAREA COD DE BARE

SERVICII (LA CERERE)
• Certificat DAkkS

ALIMENTARE
• Timp de încărcare: 8 ore
• Tensiune de intrare: 220 V - 240 V de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz
• Timp de funcționare: 12 ore
• Timp de funcționare (fără iluminare): 48 h
• Timp de funcționare (iluminare de fundal): 24 h
• Baterie: Rchrg. (opțiune baterie)

CONEXIUNEA LA REŢEA
Alimentarea se face printr-un bloc de alimentare extern. Valoarea de tensiune imprimată pe aparat trebuie să corespundă cu tensiunea locală.
Folosiţi numai blocuri de alimentare originale. Folosirea altor produse necesită aprobarea KERN

CALIBRAREA
Pentru că acceleraţia gravitaţională nu are aceeaşi valoare în orice colţ din lume, fiecare cântar trebuie calibrat – în concordanţă cu principiul fizic universal al greutăţii – în funcţie de acceleraţia gravitaţională a locaţiei respective (dacă cântarul nu a fost deja calibrat din fabricaţie pentru locaţia respectivă). Această calibrare trebuie efectuată la prima punere în funcţiune, după fiecare schimbare a locaţiei sau după modificarea temperaturii ambientale. Pentru a obţine rezultate corecte de măsurare recomandăm calibrarea periodică a dispozitivului

CATEGORIA
• Categorie: cântare
• Grup: cântare tehnice (de precizie)

CONDIȚII DE MEDIU
• Umiditate maximă: 80%
• Temperatura ambientală maximă: 35 ° C
• Temperatura ambientală minimă: 5 ° C

AMBALAJ
• Dimensiuni generale (L × P × H): 230 mm x 357 mm x 180 mm
• Greutate totală: 1.800 kg
• Greutate netă: 1.400 kg

CONŢINUT LIVRARE
• Cântar
• Placă cântar
• Bloc de alimentare de la reţea
• Capac protecţie
• Manual de utilizare

OPȚIUNI:
• Adaptor RS 232
• Conexiune software
• Baterie: Rchrg.
• Imprimanta
• Cablu pentru imprimantă
• Hârtie imprimantă